Aktuální veřejné zakázky 2018

Název zakázky: Dodávka osobního automobilu včetně příslušenství


lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 26. 2. 2018 a končí dnem 15. 3. 2018 v 11:00 hod.
veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech

01 Výzva k podání nabídek

01 Výzva - doplnkové informace

01a Krycí list nabídky

02 Kupní smlouva

03a Čestné prohlášení Základní způsobilost

03b Čestné prohlášení Zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

03c Čestné prohlášení Podjatost a vázanost

04 Technická specifikace vozu

 

 

Název zakázky: Výměna výplní v objektu č.p.178 Domova Maxov


lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 26. 2. 2018 a končí dnem 8. 3. 2018 v 11:00 hod.
veškeré informace jsou ke stažení v níže uvedeném odkazu.


01 výzva Domov Maxov - výměna výplní v obj. č.p.178

 

 

Název zakázky: Vestavba výtahové šachty v objektu č.p.169 Domova Maxov


lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 26. 2. 2018 a končí dnem 8. 3. 2018 v 12:00 hod.
veškeré informace jsou ke stažení v níže uvedeném odkazu

 

01 Výzva Domov Maxov - vestavba výtahové šachty

 

Domov Maxov 2016