Archiv veřejných zakázek 2017

 

Název Zakázky: Dodávka a montáž zálohování aplikačního serveru

 

Lhůta pro podání nabídek počíná dnem zveřejnění a končí 18.12.2017 v 11:00 hod

Výběrové řízení bylo ukončeno dne 18.12.2017.

 

Veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:

 

1, Výzva k podání nabídky

2, Zadávací podmínky

3, Krycí list nabídkové ceny

4, Specifikace parametrů pro realizaci zakázky

5, Kvalifikační dokumentace

6, Základní způsobilost - čestné prohlášení

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Název Zakázky: Výměna technologie pro ohřev TUV v objektu čp.181 Domova Maxov

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 30.8.2017 v 11:00 hod

ukončení 30.8.2017 v 11:00 hod

Výběrové řízení bylo ukončeno dne 30.8.2017

 

Veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:


1, Výzva k podání nabídky, zadávací podmínky, specifikace parametrů pro realizaci zakázky

2, Projekt pro výběr dodavatele

3, Krycí list nabídkové ceny

4, Položkový rozpočet

5, Kvalifikační dokumentace

6, Základní způsobilost - čestné prohlášení

7, Smlouva o dílo

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výběrové řízení - Prodej autobusu FORD TRANSIT 350L s příslušenstvím

Druh: Výběrové řízení-obálkovou metodou

Lhuta pro podani nabidek počina běžet dnem 2.8.2017, všechny nabidky budou zadavateli doručeny do 11.8.2017 do 12:00 hod.

Výběrové řízení bylo ukončeno dne 11.8.2017

 

Informace jsou ke stažení na níže uvedeném odkazu.


1) prodej autobusu - obalkova metoda

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Název zakázky: Zvedací zařízení k rehabilitační vaně

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 21.7. 2017v všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 28.7.2017 do 11:00 hod.

ukončení 28.7.2017 v 11:00 hod

 

Veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:

 

1, Výzva k podání nabídky

2, Zadávací podmínky

3, Krycí list nabídkové ceny

4, Specifikace parametrů pro realizaci zakázky

5, Kvalifikační dokumentace

6, Základní způsobilost - čestné prohlášení

7, Smlouva o dílo

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Název zakázky: Nákup rehabilitačního přístroje APT

 

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu

 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 14.7. 2017, všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 21.7.2017 do 11:00 hod.

 

Ukončení 21.7.2017 v 11:00 hod.

 

Veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:

 

1, Výzva k podání nabídky

 

2, Zadávací podmínky

 

3, Krycí list nabídkové ceny

 

4, Specifikace parametrů pro realizaci zakázky

 

5, Kvalifikační dokumentace

 

6, Základní způsobilost - čestné prohlášení

 

7, Smlouva o dílo

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Název zakázky: Dodávka a montáž konvektomatu pro centralni kuchyň

 

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu

 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 12.7. 2017, všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 21.7.2017 do 11:00 hod.

 

Ukončení 21.7.2017 v 11:00 hod.

 

Veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:

 

1, Výzva k podání nabídky

 

2, Krycí list nabídkové ceny

 

3, Specifikace parametrů pro realizaci zakázky

 

4, Kvalifikační dokumentace

 

5, Základní způsobilost - čestné prohlášení

 

6, Smlouva o dílo

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Název zakázky: Dodávka a montáž celotělové vany pro vodoléčebné aplikace.

 

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu

 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 7.7. 2017, všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 17.7.2017 do 11:00 hod.

 

Ukončení 17.7.2017 v 11:00 hod.

 

Veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:

 

1, Výzva k podání nabídky

 

2, Zadávací podmínky

 

3, Krycí list nabídkové ceny

 

4, Specifikace parametrů pro realizaci zakázky

 

5, Kvalifikační dokumentace

 

6, Základní způsobilost - čestné prohlášení

 

7, Smlouva o dílo

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Název zakázky: VZAK ošetřovatelské vany 2Ks

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 12.7. 2017, všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 21.7.2017 do 11:00 hod.

Ukončení 21.7.2017 v 11:00 hod.

Veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:

1, Výzva k podání nabídky

2, Zadávací podmínky

3, Krycí list nabídkové ceny

4, Specifikace parametrů pro realizaci zakázky

5, Kvalifikační dokumentace

6, Základní způsobilost - čestné prohlášení

7, Smlouva o dílo

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Název zakázky: Rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV)


Druh: veřejná zakázka malého rozsahu


Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 15.5. 2017, všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 30.5.2017, 10:00hod, a to na adresu zadavatele


Ukončeno: 30.5.2017 v 10:00 hod.


Veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech

01 Výzva - Domov Maxov - Rekonstrukce hlavní ČOV 15 5 2017

- 02 ZD - Domov Maxov - Rekonstrukce hlavní ČOV 15 5 2017

- 02a Krycí list nabídkové ceny

- 02b Specifikací parametrů pro realizaci úpravy ČOV

- 03 KD Domov Maxov - Rekonstrukce hlavní ČOV

- 03a ČP - Základní způsobilost - nepovinný vzor

- 04 SoD  Domov Maxov - Rekonstrukce hlavní ČOV

- MU.Jbc-rozh_2006.03.17_vyp.odp.vod.cov_povoleni

- MU.Jbc-rozh_2015.11.02_prodlouzeni.povoleni.cov_do.2025.10.31

Domov Maxov 2016