Aktuální veřejné zakázky 2017

Název zakázky: Nákup rehabilitačního přístroje APT

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 14.7. 2017, všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 21.7.2017 do 11:00 hod.

Ukončení 21.7.2017 v 11:00 hod.

 

Veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:

1, Výzva k podání nabídky

2, Zadávací podmínky

3, Krycí list nabídkové ceny

4, Specifikace parametrů pro realizaci zakázky

5, Kvalifikační dokumentace

6, Základní způsobilost - čestné prohlášení

7, Smlouva o dílo

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Název zakázky: VZAK ošetřovatelské vany 2Ks

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 12.7. 2017, všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 21.7.2017 do 11:00 hod.

Ukončení 21.7.2017 v 11:00 hod.

 

Veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:

1, Výzva k podání nabídky

2, Zadávací podmínky

3, Krycí list nabídkové ceny

4, Specifikace parametrů pro realizaci zakázky

5, Kvalifikační dokumentace

6, Základní způsobilost - čestné prohlášení

7, Smlouva o dílo

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Název zakázky: Dodávka a montáž konvektomatu pro centralni kuchyň

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 12.7. 2017, všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 21.7.2017 do 11:00 hod.

Ukončení 21.7.2017 v 11:00 hod.

 

Veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:

1, Výzva k podání nabídky

2, Krycí list nabídkové ceny

3, Specifikace parametrů pro realizaci zakázky

4, Kvalifikační dokumentace

5, Základní způsobilost - čestné prohlášení

6, Smlouva o dílo

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Název zakázky: Dodávka a montáž celotělové vany pro vodoléčebné aplikace.

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 7.7. 2017, všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 17.7.2017 do 11:00 hod.

Ukončení 17.7.2017 v 11:00 hod.

 

Veškeré informace jsou ke stažení na níže uvedených odkazech:

1, Výzva k podání nabídky

2, Zadávací podmínky

3, Krycí list nabídkové ceny

4, Specifikace parametrů pro realizaci zakázky

5, Kvalifikační dokumentace

6, Základní způsobilost - čestné prohlášení

7, Smlouva o dílo

 

 

 

 

Domov Maxov 2016