Projekty

Dalším vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb v Domově Maxov

 

K 1. 10. 2013 byl v Domově Maxov zahájen projekt financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR pod názvem "Dalším vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb v Domově Maxov "(CZ.1.04/3.1.03/A7.00033).

Rozpočet projektu činí 1.255.765,44 Kč a doba trvání projektu je 18 měsíců, tedy do 31. 3. 2015.

Projekt představuje systém přípravy zaměstnanců Domova Maxov směřující ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Řeší aktuální potřeby vzdělávání v souladu se zákonem 108/2006 Sb. a byl vypracován na základě analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivých zaměstnanců.

Číst dál: Dalším vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb v Domově Maxov

Projekt česko-polské spolupráce s Domem pomocy spolecznej v Nielestnie

 

Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením Dům pomocy spolecznej v Nielestnie v Polsku a Domov Maxov vypracovali v roce 2012 projekt vzájemné spolupráce pod názvem "Polsko – česká spolupráce pracovníků a svěřenců DPS Nielestno a Domova Maxov".

Číst dál: Projekt česko-polské spolupráce s Domem pomocy spolecznej v Nielestnie

Celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj kvality sociálních služeb v Domově Maxov

 

V Domově Maxov byl k 31.12.2012 ukončen projekt podpořený z operačního programu EU, Lidské zdroje a zaměstnanost, s názvem „Celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj kvality sociálních služeb v Domově Maxov“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/66.00080.
Vzdělávání bylo určeno pro pracovníky a management Domova Maxov, který poskytuje sociální služby a jeho zřizovatelem je Hlavní město Praha. Rozpočet projektu činil 1.617.426,- Kč a byl realizován po dobu 19 měsíců od 1.6.2011 do 31.12.2012.
Ve výběrovém řízení na vzdělávací aktivity zvítězila vzdělávací agentura paní Merhautové, která zprostředkovala všechny vzdělávací kurzy. Ve výběrovém řízení na zajištění supervize zvítězilo o.s.Instand, který zastupovala paní ing.Milena Tomášková.

Číst dál: Celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj kvality sociálních služeb v Domově Maxov

Projekt česko-polské spolupráce s Domem pomocy spolecznej ve Szklarské Porubě

 

V roce 2010 Domov Maxov navázal spolupráci s Domem pomocy spolecznej ve Szklarské Porubě v Polsku, která se nachází 40 km od Horního Maxova. V polovině roku 2011 byla domluvena hlubší spolupráce, která nabízí větší možnost poznávání obou organizací, pracovních zkušeností a národních tradic obyvateli i zaměstnanci organizací.

Domov Maxov 2016