Okruh osob, kterým je určena služba Chráněné bydlení

Vytisknout

Služba Chráněného bydlení, je poskytována dospělým lidem od 18 let s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří netrpí jiným duševním onemocněním.

Služba není poskytována:

  • lidem, kteří nejsou schopni společného soužití
  • lidem, které na podkladě svých specifických potřeb vyžadují službu jiného typu, například nepřetržitý dohled 24 hodin denně
  • lidem mimo cílovou skupinu

cilova skupina

Domov Maxov 2016