Projekt česko-polské spolupráce s Domem pomocy spolecznej v Nielestnie

 

Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením Dům pomocy spolecznej v Nielestnie v Polsku a Domov Maxov vypracovali v roce 2012 projekt vzájemné spolupráce pod názvem "Polsko – česká spolupráce pracovníků a svěřenců DPS Nielestno a Domova Maxov".

Projekt bude probíhat od září 2012 do června 2013. Je spolufinancován z Operačního programu příhraniční spolupráce 2007-2013 Polská republika - Česká republika pro realizaci mikroprojektů. V průběhu projektu se budou uživatelé služeb účastnit terapeutických činností, sportovních a kulturních aktivit.

Zaměstnanci obou organizací se vzájemně seznámí s pracovními zkušenostmi a dovednostmi a budou se společně setkávat při kulturních akcích.

 

Projekt "Polsko – česká spolupráce pracovníků a svěřenců DPS Nielestno a Domova Maxov" (pdf)

Přehled společných akcí v listopadu 2012 (pdf)

Přehled společných akcí v dubnu 2013 (pdf)

Přehled společných akcí v květnu 2013 (pdf)

Přehled společných akcí v červnu 2013 (pdf)

Domov Maxov 2016