Děkujeme dárcům

Vytisknout

Děkujeme všem dárcům, nadacím a nadačním fondům, státním i obecným institucím za finanční pomoc a spolupráci.

 

Zuzana Lešáková


Děkujeme dárci, paní Zuzaně Lešákové , Angel – spodní prádlo, se sídlem na adrese Jugoslávská 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, za její dary Domovu Maxovu:

24 kusů bavlnených pyžam

 

Arnošt Kult


Děkujeme dárci, panu Arnoštu Kultovi za jeho dary Domovu Maxovu:

Zvedák pojízdný elektrický + vak, Elektrické polohovací lůžko Dali economic, pasivní antidekubitní matrace s potahem

 

eRclub Smržovka

eRclub Smržovka daroval finanční příspěvek z projektu Velký charitativní ZUMBA maraton, který se konal v listopadu 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011.

 

ČEZ POMÁHEJ POHYBEM

Děkujeme nadaci ČEZ POMÁHEJ POHYBEM a všem sportovcům zapojeným do této aktivity, že pro nás svým sportováním zajistili potřebný počet bodů a pomohli nám tak získat do prostor keramické dílny čističku vzduchu.

 

Maxovský bál

Děkujeme sponzorům a přátelům Domova Maxov za podporu při konání Maxovského bálu v roce 2018


sponzori-2018-jpeg.jpg

 

Drogerie DM

 

1280px-Dm-drogerie-Logo.svg.png

Děkujeme společnosti dm drogeriemarkt s.r.o. za poskytnutí darů v hodnotě 80.000,-Kč
 to konkrétně za dva mechanické vozíky, přídavný pohon k mechanickému vozíku a zboží z
dm drogeriemarkt s.r.o. dle vlastního výběru.
 

 

Ministerstvo kultury

Muzikoterapie

V roce 2011 jsme obdrželi finanční podporu od Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu muzikoterapie. Jedná se o umělecky zaměřenou terapií, představuje možnost působení na zdraví a osobnostní rozvoj člověka prostřednictvím hudby. V Domově Maxov je muzikoterapie uživatelům poskytována jako jedna z aktivizačních činností a probíhá buď formou společného setkávání na domácnostech nebo ve společenské místnosti u klavíru (skupinová muzikoterapie) či individuálně v pracovně muzikoterapeuta nebo v pokoji uživatele (individuální muzikoterapie).

 

 

 

Město Desná

Město Desná darovalo finanční příspěvek v aukci uměleckých soch v rámci Sympozia Desná 2011 - dřevosochání motorovými pilami.

 

Nadační fond J&T

Nákup speciálního chodítka

Z finančního příspěvku od Nadace J&T bylo jednomu obyvateli Domova Maxov s těžkým tělesným postižením zakoupeno speciálně upravené chodítko, které mu umožnilo samostatný pohyb. Tento finanční dar jsme obdrželi v roce 2010.

Bezbariérová úprava vchodu do budoby č. 82

Díky finanční podpoře od Nadace J&T byl vybudován bezbariérový přístup do budovy č. 82. Zrovna v této budově se nachází domácnost, ve které žijí obyvatelé s těžkým mentálním a tělesným postižením a většina z nich není schopná samostatného pohybu. Bezbariérová úprava byla realizována v roce 2010.

 

Nadace Charty 77 – Konto bariéry

Sportovní aktivity obyvatel Domova Maxov

V rámci tohoto projektu probíhají pravidelné tréninky obyvatel Domova Maxov v bazénu a tělocvičně v Jablonci nad Nisou a hipoterapie. Projekt je v realizaci. Více o projektu

Zajištění služby osobní asistence pro obyvatele Domova Maxov

V současné době díky finanční podpoře z Konta Bariéry je dvěma obyvatelům Domova s těžkým zdravotním hendikepem poskytována služba externí osobní asistence. Projekt byl realizován v roce 2010.

Nákup mobilní rolovací rampy pro bezbariérový přístup

Obsahem projektu byl nákup mobilní rolovací rampy za účelem zajištění bezbariérového přístupu do budovy č.p.82 pro imobilní obyvatelé Domova. Realizace proběhla v roce 2010

 

Liberecký kraj

Tréninková příprava hendikepovaných sportovců

Díky finanční podpoře od Krajského úřadu Libereckého kraje mohli obyvatelé Domova Maxov účastnit se pravidelných tréninků v bazénu a tělocvičně v Jablonci nad Nisou. Projekt byl realizován v roce 2009.

 

Nadace PRECIOSA

Návštěvy obyvatel Domova Maxov v Centru denních služeb v Jablonci nad Nisou

V rámci tohoto projektu probíhají pravidelné návštěvy obyvatel Domova v Centru denních služeb v Jablonci nad Nisou. Cílem projektu je zprostředkování kontaktů se společenských prostředím, navazování nových přátelských a partnerských vztahů mezi obyvateli Domova Maxov a dívkami z Domova a centra denních služeb. Projekt byl realizován v roce 2009.Více o projektu zde

 

 

Město Jablonec nad Nisou

Pořízení kamerové televizní lupy

Město Jablonec nad Nisou nám poskytlo finanční příspěvek na zakoupení zvláštní zdravotní pomůcky – kamerové televizní lupy pro jednoho z obyvatel Domova Maxov s těžkým zrakovým postižením. Tento příspěvek jsme obdrželi v roce 2009.

 

 

 

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Zajištění osobní asistence pro jednoho z obyvatel Domova Maxov během jeho pobytu v lázních

Díky finančnímu příspěvku od Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci byla jednomu z obyvatel Domova Maxov zajištěna služba osobní asistence během jeho ozdravného pobytu v lázních Libverda, který mu byl doporučen lékařem po náročné operaci srdce. Vice o projektu zde

Nákup hrnčířského kruhu pro sociálně terapeutické dílny Domova Maxov

Díky spolufinancování od Nadace se nám podařilo pořídit hrnčířský kruh do keramické sociálně terapeutické dílny v Domově Maxov.

 

Domov Maxov 2016