Vzděláváním ke kvalitě!

K 1. 10. 2013 byl v Domově Maxov zahájen projekt financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Rozpočet projektu činí 1.255.765,44 Kč a doba trvání projektu je 18 měsíců, tedy do 31. 3. 2015.

Projekt představuje systém přípravy zaměstnanců Domova Maxov směřující ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Řeší aktuální potřeby vzdělávání v souladu se zákonem 108/2006 Sb. a byl vypracován na základě analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivých zaměstnanců.

Název projektu:

Dalším vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb v Domově Maxov.(CZ.1.04/3.1.03/A7.00033)

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora sociální integrace osob s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. K uvedené sociální integraci přispěje zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v Domově Maxov, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků Domova Maxov, kteří tak získají potřebnou odbornost a kompetence.

Specifické cíle, které přímo vyplývají z realizace klíčových aktivit:

- poskytnout další vzdělávání pracovníkům Domova Maxov

- umožnit pracovníkům absolvovat kvalitní akreditované vzdělávací programy pod vedením odborníků

- vybudovat profesionální tým, který bude zárukou kvality poskytovaných sociálních služeb

Témata vzdělávacích programů:

1) pro vedoucí pracovníky

* Manažerské dovednosti

* Rizika pomáhání: Syndrom vyhoření a depresivní stavy

* Snoezelen v teorii a praxi

* Systemický přístup v sociální péči

2) pro pracovníky v sociálních službách

* Úvod do sexuální výchovy a osvěty osob s MP

* První pomoc v pomáhajících profesích

* Rizika pomáhání: syndrom vyhoření a depresivní stavy

* Bazální stimulace I

* Bazální stimulace II

* Efektivní vyjednávání a řešení konfliktů

* Terapie problémového chování II

* Totální komunikace (alternativní komunikace)

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

Domov Maxov 2016