V Domově Maxov úspěšně skončil vzdělávací projekt

Dnem 31.12.2012 byl ukončen projekt podpořený z operačního programu EU, Lidské zdroje a zaměstnanost, s názvem „Celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj kvality sociálních služeb v Domově Maxov“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/66.00080.

Projekt probíhal pro pracovníky a management Domova Maxov od 1.6.2011 do 31.12.2012. Během jeho realizace bylo proškoleno 59 zaměstnanců, kteří získali 270 akreditovaných osvědčení. Pro realizaci projektových výstupů byla vybrána vzdělávací agentura paní Merhautové a supervizi zajišťovalo o.s.Instand.

Zaměstnanci se vzdělali v akreditovaných kurzech právního minima, manažerských dovedností, efektivní vyjednávání a řešení konfliktu, PR a fundraisingu, alternativní komunikace, práci s klientem s rizikovým chováním, bazální stimulaci, masážních a dalších technikách, sexualitě u osob s mentálním postižením, standardech kvality, muzikoterapii, první pomoci, problematice lidí s autismem a individuálním plánování. V kurzu Bazální stimulace získali absolventi Mezinárodní certifikát.

„Výstupem supervizí rámci projektu bylo vytvoření inovativních produktů: Analýza současného stavu kvality poskytovaných sociálních služeb v Domově Maxov a Plán rozvoje kvality sociálních služeb Domova Maxov na léta 2013-2017, které přispějí ke zvýšení kvality života uživatelů sociálních služeb v našem domově“, řekl Stanislav Petrovič, ředitel DM.

Ing. Stanislav Petrovič
manažer projektu

 

 

 

 

Domov Maxov 2016