Dalším vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb v Domově Maxov

K 31. 7. 2014 bylo v rámci projektu „Dalším vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb v Domově Maxov“(CZ.1.04/3.1.03/A7.00033) proškoleno celkem 57 osob – zaměstnanců Domova Maxov na pozici pracovník v sociálních službách a vedoucí pracovník (VP) – z čehož 37 je žen a 20 mužů.

 

 

Jedná se o úspěšné absolventy těchto kurzů:

  • První pomoc v pomáhajících profesích – 10. 12. 2013, 22. 1. 2014
  • Rizika pomáhání: syndrom vyhoření a depresivní stavy – 16. 12. 2013, 19. 5. 2014, 11. a 12. 6. 2014 (VP)
  • Manažerské dovednosti – 25. a 26. 2. 2014 (VP)
  • Bazální stimulace I. – 15. a 16. 3. 2014
  • Snoezelen v teorii a praxi – 7. a 8. 4. 2014 (VP)
  • Efektivní vyjednávání a řešení konfliktů – 28. 4. 2014
  • Terapie problémového chování – 17. a 18. 6. 2014

 

Převážná většina kurzů proběhla ve školící místnosti Domova Maxov, která je pro tyto účely zařízena a disponuje moderním výukovým vybavením. Kurz Snoezelen v teorii a praxi pro vedoucí pracovníky byl zajišťován Vzdělávacím centrem SNOEZELEN-MSE a proběhl ve Vratimově (Ostravě).
Kurz Rizika pomáhání: syndrom vyhoření a depresivní stavy pro vedoucí pracovníky byl realizován též externě za účelem snazšího odpoutání se od pracovního prostředí, které tak bývá místem plnění každodenních povinností a často také místem stresových situací.

Kurz Bazální stimulace I

Kurz Efektivní vyjednávání a řešení konfliktů

Kurz Snoezelen v teorii a praxi - pomůcky

Kurz Rizika pomáhání: syndrom vyhoření a depresivní stavy

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

Domov Maxov 2016