Historické okénko DZR Maják

Vytisknout

Co se skrývá pod hladinou

www.komonews.com/weather/blogs/scott/UK-lighthouse-feels-wrath-of-North-Sea-during-windstorm-190293091.html

 

Požadavek na vznik nové služby DZR vyšel z potřeb obyvatel Domova Maxov, u kterých se vyskytuje některá z forem problémového chování, které výrazným způsobem narušovalo kolektivní způsob života v DOZP. V roce 2009 proto vznikla koncepce /viz. DOKUMENTY/ na transformaci jedné z domácností DOZP na specializované pracoviště poskytující péči obyvatelům se specifickými projevy chování.

Domov Maxov 2016