Cíle DZR Maják 2014

Vytisknout

Cíle 2014 – vyhodnocení

 • Podpora nových uživatelů služby v procesu adaptace – stále hledáme nové metody a postupy, pomocí kterých je možné zvýšit kvalitu podpory v procesu adaptace.
  V listopadu 2014 proběhla první supervize, na které tým průvodců pod vedením supervizorky pracoval s videointerakční analýzou =VTI, pomocí které jsme společně hledali funkční prvky v komunikaci. Jedná se o střednědobou intervenci, která navozuje pozitivní změny trvalejšího charakteru a může působit i jako prevence vzniku problémových situací.
 • Nabídka aktivizačních programů - týmu průvodců a uživatelů služby se podařilo najít optimální nabídku aktivizačních programů = AP /celkem 7/ s cílem podpory možné budoucí participace uživatel v běžném životě.
  V roce 2014 jsme se zaměřili na podporu venkovského stylu života v prostředí Domova Maxov /DoMa/.
  Došlo k výraznému rozvoji programu Zahrada – sadba stromků, keřů, bylin a zeleniny.
  V programu Farma proběhlo 6 pracovních návštěv kozí farmy a 10 pracovních návštěv polárních psů v Husky škole v Horním Maxově s cílem umožnit pěti uživatelům služby získat základní dovednosti nezbytné pro budoucí samostatný chov.
 • Chov domácích mazlíčků - podpora třech uživatelů služby v chovu domácích mazlíčků /rybičky, ptáčci, kočka/ – vedena potřebou kompenzace často nenaplněných vztahů uživatel s blízkými.
 • Podpora samostatnosti při stravování - cílená podpora nezávislosti 2 uživatel služby v oblasti stravování /samostatné vaření teplých večeří minimálně 2x měsíčně/.
 • Podpora samostatného cestování - vytvořili jsme podmínky umožňující projevit a uplatnit vůli 1 uživatele při naplňování a řešení svých potřeb. Probíhá podpora samostatného cestování 1 uživatele služby do Lučan a Jablonce nad Nisou – podpora samostatného zajišťování osobních záležitostí /nákupy/ minimálně 1x měsíčně.
 • Podpora duchovního života uživatelů služby, navázání spolupráce s duchovním – proběhlo 5 duchovních setkání týmu průvodců a obyvatel s děkanem Oldřichem Kolářem.
 • Podpora rozvoje turistických dovedností uživatelů služby – zvládání bezpečného pohybu v náročném horském terénu.
Domov Maxov 2016